Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Zpracování  žádosti o grant včetně kompletace příloh a poradenství

Bod č.1 (přímé náklady):

Zahrnuje zpracování  žádosti o grant včetně plného finančního a ekonomického hodnocení. Cena se stanovuje dle rozsahu a náročnosti prováděných prací a zpravidla se pohybuje

cca 10 000,- až 20 000,- Kč 

Součástí ceny je i poradenství, konzultace a jednání na kompetentních místech (představení projektu apod.) v rámci daného operačního programu nebo fondu. 

Bod č.2 (nepřímé náklady):

Pohyblivá část odměny zahrnuje spolupráci poskytovatele s klientem na kompletní Právní, technické, finanční a ekonomické poradenství v souvislosti s řízením a realizací projektu a pomoci při zpracování relevantních dokumentů projektu, např. Závěrečné zprávy projektu, Monitorovacích zpráv či Závěrečného vyúčtování.

Poskytuje se v případě, že na výše uvedenou vyhotovenou "Žádost" budou přiděleny finanční prostředky z příslušného programu.

Cena zohledňuje dlouhodobou časovou a technickou náročnost a zpravidla se pohybuje

cca 2 až 4% celkově uznatelných nákladů


Zpracování
"Strategií rozvoje měst a obcí" ,
 vč. situační analýzy (socio-ekonomická situace), SWOT analýzy a určení prioritních oblastí a strategických cílů.  
Strategie rozvoje obce nebo města řeší výhledově v horizontu cca 5 -10 let rozvoj dané lokality a následně projekty, které je třeba realizovat.
Za prvé slouží jako elastický dokument ( jakým směrem se ubírat, na co se zaměřit ), který se může doplňovat a aktualizovat.
Za druhé dává velmi významné bodové zvýhodnění pro předkládané projekty ( ROP, SZIF atd.), což v mnoha případech může být ( vzhledem k množství žádostí o dotace ) 
rozhodujícím faktorem úspěšnosti žadatele ( řeší obec nebo město individuálně a ne jako mikroregion ).
 
Cena je individuální  a stanovuje se dle rozsahu prováděných prací.
Zohledňuje časovou a technickou náročnost.

  

TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek