Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rozhodnete-li se pustit do projektu, je třeba zpravidla mít:

(a to platí pro dotační programy většinou stejně):

a)      projektovou dokumentaci – technické řešení / zpracovává autorizovaný projektant

b)      veškerá stanoviska a povolení – stavební povolení, popř. stanoviska ŽP / pokud jsou vyžadována ( u energetických úspor)

c)      vyřešené majetkoprávní vztahy – výpis katastru nemovitostí, katastrální mapy / v případě potřeby počítat s možností změnit žadatele 

d)      studie proveditelnosti – slouží jako odborný dokument svědčící o připravenosti projektu - řeší popis a charakteristiku projektu, účel, zaměření, většinou se dá přizpůsobit aktuálnímu programu či výzvě, řeší managment projektu, analýzu trhu, potřebnost projektu pro daný region, finanční a ekonomickou analýzu projektu, cash flow projektu, zajištění zdárné realizace v předinvestiční, investiční a provozní fázi, popisuje typ a harmonogram projektu, zda zakládá/nezakládá veřejnou podporu, postup výběrového řízení až po zajištění publicity a udržitelnosti projektu

( tyto studie v plném rozsahu již dělá naše firma)

e)      dále je třeba mít zajištěné financování realizační fáze a spolufinancování celého projektu, s tím souvisí finanční zdraví žadatele /  výše uvedená studie většinou slouží i jako odborně zpracovaný projektový záměr pro bankovní příslib a poskytnutí bankovního úvěru, pokud nemá žadatel vlastní zdroje na zafinancování projektu

f)       dalším bodem je vyřešená právní subjektivita, v pořádku účetnictví, bezdlužnost, bezúhonnost apod.

 

V každém případě je dobré připravit z projektového záměru regulérní smysluplný projekt

- pokud své záměry myslíte vážně a chcete je realizovat

– a to třeba i svépomocí nebo přidělením výhodného bankovního úvěru.

TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek