Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 
 
 
 

Firma Euro Adiutor je subjektem novým, ovšem postaveným na letitých zkušenostech jejich členů - projektových managerů a na řadě externích spolupracovníků v oblastech socio-ekonomických analýz a v oblasti zpracování strategických plánů měst a obcí. Neméně důležitým prvkem je i známost námi zpracovaných projektů na kontaktních místech při podávání žádosti. Specializaci máme zejména na níže uvedené programy:

(SFŽP, OPŽP, ROP, SZIF, LEADER, Cíl 3, Zelená úsporám atd.). Dříve Phare, Sapard, Norské fondy, SROP, Grantová schémata atd.

Výběr z referencí včetně ukázek našich prací můžeme na požádání předložit na osobních schůzkách v podobě vytištěných předložených studií či finančních a ekonomických hodnocení k nahlédnutí. Samozřejmostí k doložení referencí jsou kontaktní informace na klienty / starosty obcí, využívající opakovaně našich služeb, kteří Vás v případě Vašich dotazů jistě rádi blíže informují o zkušenostech s námi.

Jelikož se jedná o know how firmy u každého individuálního projektu, na trvalo studie neposkytujeme ani nezveřejňujeme z pochopitelných důvodů - jde o nakládání s citlivými interními daty a dokumenty žadatelů.

Díky vysoké úspěšnosti si můžeme dovolit překlápět hlavní zisk do nepřímých nákladů spojených s řízením projektu. Tento systém funguje hlavně pro žadatele, aby nemusel vynakládat finanční prostředky teprve v rozhodovací fázi, kdy se čeká na schválení/neschválení dotace. Tento proces je velmi složitý a rozhoduje celá řada faktorů..např. význam projektu, výše alokace výzvy, počet předložených projektů, konkurence apod.

TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek